OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti sustava obrazovanja te usklađivanje obrazovne ponude s potrebama tržišta rada temeljni su preduvjeti za smanjenje strukturne nezaposlenosti, povećanje konkurentnosti gospodarstva i ostvarivanje gospodarskog rasta. U tu je svrhu u Republici Hrvatskoj ustrojen Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) — reformski instrument kojim se uređuje cjelokupni sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama kroz standarde kvalifikacija temeljene na ishodima učenja i usklađene s potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini.

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu s partnerima — Prehrambeno-tehnološkim fakultetom Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te Sveučilištem u Zagrebu — prepoznao je potrebu za usklađivanjem visokoškolske obrazovne ponude u biotehničkom području s potrebama tržišta rada te je pokrenuo projekt “Unapređivanje studijskih programa u biotehničkom području prema načelima HKO-a”. Projekt sufinancira Europska unija sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

CILJEVI PROJEKTA

CILJEVI PROJEKTA

 1. izrada standarda cjelovitih kvalifikacija prema potrebama tržišta rada,
  definiranih standardima zanimanja;
 2. unaprjeđenje postojećih studijskih programa Prehrambeno-biotehnološkog
  fakulteta, Šumarskog fakulteta i Prehrambeno-tehnološkog
  fakulteta u svrhu njihova strukturiranja u skupove ishoda učenja
  odgovarajuće razine, usklađene s odgovarajućim standardima kvalifikacija;
 3. unaprjeđenje nastavničkih kompetencija, razvoj i primjena
  kompetencijskog pristupa koji u središte stavlja studente te razvoj
  akademskih i životnih vještina studenata.

STUDIJSKI PROGRAMI OBUHVAĆENI PROJEKTOM

STUDIJSKI PROGRAMI OBUHVAĆENI PROJEKTOM

PREHRAMBENO
-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET

PREDDIPLOMSKI STUDIJI

Biotehnologija
Nutricionizam
Prehrambeno inženjerstvo
Upravljanje sigurnošću hrane

DIPLOMSKI STUDIJI

Bioprocesno inženjerstvo
Molekularna biotehnologija
Nutricionizam
Prehrambeno inženjerstvo
Upravljanje sigurnošću hrane

PREHRAMBENO
-TEHNOLOŠKI FAKULTET

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Prehrambena tehnologija

DIPLOMSKI STUDIJI

Prehrambeno inženjerstvo
Procesno inženjerstvo
Znanost o hrani i nutricionizam

ŠUMARSKI FAKULTET

PREDDIPLOMSKI STUDIJI

Šumarstvo
Urbano šumarstvo,
zaštita prirode i okoliša

DIPLOMSKI STUDIJI

Šumarstvo
Urbano šumarstvo,
zaštita prirode i okoliša

_2

Projekt će unaprjeđenjem postojećih preddiplomskih i diplomskih studijskih programa Prehrambeno- biotehnološkog fakulteta, Šumarskog fakulteta i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta omogućiti edukaciju koja će odgovoriti potrebama poslodavaca i time povećati mogućnost zapošljavanja završenih studenata u sektorima prehrane i šumarstva. Izradom standarda zanimanja i s njima sukladnih standarda kvalifikacija te implementiranjem novih, modernih i inovativnih elemenata u studijske programe, projekt uvodi potpuno nov pristup razvijanju kompetencija studenata, a studije približuje europskim standardima.

Projekt u središte obrazovnog procesa postavlja studenta, a težište obrazovnog procesa pomiče na stjecanje primjerene razine praktičnih vještina i znanja usklađenih sa zahtjevima poslodavaca. Stoga će studenti po završetku studija biti pripremljeniji za tržište rada, a izrađeni standardi zanimanja i standardi kvalifikacija učinit će ih prepoznatljivijima ne samo u Republici Hrvatskoj, već i u ostalim zemljama Europske unije, čime će ostvariti jednake mogućnosti zapošljavanja na europskom tržištu rada.

Zahvaljujući unaprijeđenim studijskim programima s ishodima učenja usklađenima sa zahtjevima tržišta rada, završeni studenti imat će upravo ona znanja i vještine koje traže poslodavci. Kompetencije stečene kroz formalno obrazovanje pripremit će mlade ljude koji još nemaju radnog iskustva za izvršavanje radnih zadataka na njihovim budućim radnim mjestima, čime će se poslodavcima smanjiti troškovi neformalnog i informalnog školovanja novih zaposlenika